Afbeelding
Ontwerp: Karin v.d. Hoef HVOW

Wageningen en het rampjaar 1672

Overig Deel je nieuws

Bob Kernkamp (archivaris gemeente Wageningen) houdt op 11 oktober een boeiende lezing met smeuïge anekdotes, over wat er in het rampjaar gebeurde, in het bijzonder in en rond Wageningen. 

Wageningen was in 1672 zonder een fatsoenlijke waterlinie eenvoudig binnen te trekken. Van strijd was geen sprake, wel van inkwartiering, onderhoudskosten en belastingen. Maar toen de Franse troepen zich terugtrokken, werd het kasteel alsnog voor een groot deel in puin gelegd. De inwoners van Wageningen waren daar niet rouwig om; al 150 jaar daarvoor hadden ze gepleit voor afbraak van dat wezensvreemde gebouw in hun stad. Op de resten van het kasteel werd een luxe herenhuis gebouwd, dat later werd verbouwd tot een villa, waar nu Museum De Casteelse Poort is gehuisvest.

Lezing in het kader van de landelijke Maand van de geschiedenis, met als thema “Wat een ramp!”

advertentie
advertentie