Een groepje van woningzoekers heeft de eigenaar van het Vadaterrein gevraagd mee te werken aan de tijdelijke bewoning,
Een groepje van woningzoekers heeft de eigenaar van het Vadaterrein gevraagd mee te werken aan de tijdelijke bewoning, Johan Mulder

Tijdelijke bewoning Vadaterrein

Overig

WAGENINGEN Het college van burgemeester en wethouders wil mee gaan werken aan de tijdelijke bewoning van het zogenaamde Vadaterrein aan de Costerweg 5. Een groepje van Wageningse woningzoekers had daar om gevraagd bij de eigenaar en zelfbouwontwikkelaar van het terrein, Steenvlinder, die hiermee instemt. Het college en Steenvlinder lopen hiermee vooruit op de herontwikkeling van dit gebied. Het terrein aan de Costerweg 5 ligt nu braak. De Wageningse woningzoekers willen er in afwachting van de woningbouw wonen. De vergunningaanvraag moet nog wel officieel behandeld worden door Omgevingsdienst de Vallei.

‘Dit initiatief biedt een mooie kans’

Steenvlinder wil samen met leegstandbeheerder Carex op het terrein ruimte bieden aan een groep van acht Wageningse woningzoekers voor een periode van 1,5 jaar, met de mogelijkheid om dit uit te breiden tot in totaal 15 personen voor een periode van 4 jaar.

De aanvraag is het vervolg op de tijdelijke bezetting in mei dit jaar van het Vadaterrein door een mobiele woongroep van acht woningzoekende Wageningers. Zij vroegen op deze manier in algemene zin aandacht voor het tekort aan woonruimte. Daarnaast wilden zij met deze actie benadrukken dat er op creatieve wijze invulling kan worden gegeven aan ongewenste leegstand door tijdelijke bewoning. In goed overleg tussen de groep van Wageningse woningzoekers, projectontwikkelaar en gemeente is nagedacht over hoe aan deze wens invulling kan worden gegeven.

Marnix Norder van zelfbouwontwikkelaar Steenvlinder: “De bezetting van ons recent aangekochte terrein was even schrikken, maar al snel kwamen wij in gesprek met de groep en bleken we over tijdelijk gebruik van de locatie ideeën te delen. Wij ervaren de samenwerking met gemeente en de groep als positief. Wij stemmen in, op basis van duidelijke afspraken, met het tijdelijk gebruik van de locatie in het kader van verbinding en leegstandsbeheer. Dit vooruitlopend op de herontwikkeling van deze locatie, waar bewoners straks zelf hun woning gaan afbouwen.”

Burgemeester Floor Vermeulen: “Het is mooi te zien, dat eigenaar en tijdelijke bewoners er zo met elkaar uit komen. Als gemeente zien wij ook de noodzaak om aan de slag te gaan om het woningtekort op te lossen, waarbij ook creatieve en tijdelijke woonvormen helpen. Maar het moet wel veilig en legaal. Dit initiatief biedt een mooie kans, omdat de grondeigenaar hier ook positief tegenover staat.”

De groep van Wageningse woningzoekers: “Wij zijn blij dat we de komende tijd voor het Vadaterrein mogen gaan zorgen. We willen het terrein weer tot leven brengen en hier een plek inclusieve en duurzame plek van maken voor creativiteit, ontmoeting, beleven en leren. We denken bijvoorbeeld aan een grote moestuin, een eetcafé, een weggeefwinkel, discussieavonden en een klusdag.”

advertentie
advertentie