Hoek Kierkamperweg-Achterstraat in Bennekom.
Hoek Kierkamperweg-Achterstraat in Bennekom.

Werk aan de fietsroute Ede-Wageningen

Overig

REGIO In het najaar van 2022 verwachten de gemeenten Ede en Wageningen te starten met werkzaamheden aan de Kierkamperweg voor de hoogwaardige fietsroute Ede-Wageningen. Een route waar fietsers veiliger en fijner kunnen doorfietsen tussen Ede en Wageningen. Dit kan door bijvoorbeeld rotondes aan te passen, fietspaden te verbreden, het asfalt te repareren en te zorgen dat fietsers onderweg minder hoeven te stoppen.

De Kierkamperweg is onderdeel van deze fietsroute. De werkzaamheden vinden plaats tussen het kruispunt Kierkamperweg-Mansholtlaan en het kruispunt Kierkamperweg-Commandeursweg. Beide gemeenten hebbende aanvragen voor de omgevingsvergunning tegelijk ingediend.

De start is de aanleg van een vrij liggend fietspad tussen het kruispunt Mansholtlaan-Kierkamperweg en het kruispunt Kierkamperweg-Achterstraat. Dit fietspad komt aan de zuidkant van de bestaande bomenrij en greppel te liggen. Het sluit aan op de nieuw aan te leggen rotonde bij de Achterstraat. Ten zuiden van het nieuwe fietspad komt een berm, waarin het klompenpad weer terugkomt. Ook komt aan die kant een nieuwe extra greppel te liggen.

Aan de oostzijde doorkruist het fietspad een groepje bomen en struiken. Hier sluit het fietspad aan op de nieuwe rotonde. In dit stuk ligt de gemeentegrens. Het ontwerp van het fietspad en de rotonde is gemaakt met zoveel mogelijk besparing van het groen. Toch moet er een aantal bomen en struiken wijken. Op het grondgebied van de gemeente Wageningen worden naast enkele struiken, ook enkele kleine bomen met een omtrek van maximaal 35 centimeter gekapt. Voor deze bomen en struiken is geen kapvergunning nodig. Hiervoor in de plaats komt aan de zuidzijde van het fietspad een berm van ongeveer 2,5 tot 3 meter en een greppel van ongeveer 1,75 meter.

Aan de kant van de gemeente Ede worden wel bomen gekapt, waarvoor een kapvergunning nodig is. Hiervoor komen nieuwe bomen, voor een deel op grond van de gemeente Wageningen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen vraagt voor de aanleg van het fietspad op haar grondgebied een omgevingsvergunning aan. De aanvraag staat in Stad Wageningen op de Gemeentepagina. Het is niet mogelijk om tegen deze aanvraag bezwaar te maken. Een belanghebbende kan wel bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning. Het verlenen van de omgevingsvergunning maakt de gemeente ook bekend in Stad Wageningen. In deze tweede bekendmaking staat hoe u bezwaar kunt maken. Na de bezwaarperiode van zes weken is de omgevingsvergunning van kracht en kunnen de werkzaamheden starten, behalve als de rechter het besluit heeft geschorst. Voor werkzaamheden op grondgebied van de gemeente Ede is het college van B&W van Ede verantwoordelijk.

In het najaar organiseren beide gemeenten verschillende informatiebijeenkomsten over het gedeelte van de hoogwaardige fietsroute in Bennekom. Zowel ‘s avonds als overdag.

Meer informatie over deze gezamenlijke werkzaamheden van de gemeenten Wageningen en Ede is te vinden op www.ede.nl/kierkamperweg. Kijk voor de meer algemene informatie over de fietsroute Ede-Wageningen ook op www.ede.nl/doorfietsroute-ew.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Europees damtitel voor veteraan Ivens 5 uur geleden
Afbeelding
Klusteam Energiek Roghorst 29 sep, 20:22
Afbeelding
Klassieke muziek is niet saai 29 sep, 20:20
Afbeelding
Italian Coffee Company groeit 29 sep, 20:17
Afbeelding
Geld voor stadsgracht 28 sep, 07:46
Afbeelding
Redichem en SKV debuteren op De Wageningse Berg 26 sep, 19:22
Afbeelding
Dokter, Jazz & Co 26 sep, 16:26