"We ervaren hier heel direct hoe het is om jongeren verantwoordelijkheid te geven. Het doet er toe wat je zegt en wat je doet".
"We ervaren hier heel direct hoe het is om jongeren verantwoordelijkheid te geven. Het doet er toe wat je zegt en wat je doet". Jan Boer

Nieuw clubgebouw scouting

Overig

WAGENINGEN Het huidige clubgebouw van scouting Die Wiltgraeff, verscholen in het bos aan de Geertjesweg, heeft zijn beste tijd gehad. Het gebouw is niet alleen versleten, maar is bovendien te klein voor alle scouts, die er gebruik van maken. Die Wiltgraeff heeft 150 leden en een wachtlijst van 180 belangstellenden.

Die Wiltgraeff naar duurzaam onderkomen

Jan Boer

Elianne Rookmaaker is voorzitter van stichting Scouting Die Wiltgraeff, de eigenaar van het clubgebouw. Ze legt uit: “Ons clubhuis is volledig op, aangetast door de tand des tijds en absoluut niet duurzaam. De energie verdwijnt door alle kieren naar buiten. En dat in een tijd, dat energie een groot item is. Het clubgebouw is zestig jaar geleden opgebouwd uit bouwketen, die bij de aanleg van de A27 werden gebruikt. Ja, we gaan aan de slag met een modern, duurzaam, eigentijds clubgebouw!” Die Wiltgraeff hecht aan de goede relatie, die ze heeft met de landgoedeigenaar. Elianne: “Van die kant krijgen we een geweldige medewerking om het een en ander tot stand te brengen”. Dat scouting een belangrijke rol in het leven van jongeren speelt, staat voor haar buiten kijf: “Scouting is zo waardevol. Door samen te spelen en samen te werken leren jongeren het nemen van verantwoordelijkheid, een belangrijke kwaliteit om stevig in het leven te kunnen staan”. Binnen scoutingvereniging is een stuurgroep opgericht met mensen vanuit Die Wiltgraeff, die de benodigde ervaring op een bepaald gebied hebben. Deze groep doet veel voorwerk richting de nieuwbouw, die in 2014 in principe klaar moet zijn. De leden van de werkgroep zijn IJs van Leijen, Marc Elskamp, Margreet Kaemingk, Peter Voorbij, Pim de Jager en Elianne Rookmaaker. Het plan voor de nieuwbouw staat tot in details op papier. Het nieuwe clubgebouw voldoet aan alle milieu- en duurzaamheidseisen van deze tijd. De ‘footprint’ is een stuk kleiner dan die van het huidige gebouw. De stuurgroep houdt zich onder meer bezig met financiën, de bouw, vergunningen en communicatie. Er gaat veel eigen werk in zitten. 

Elianne Rookmaaker is enthousiast: “Dit gaat allemaal lukken! We gaan de ouders van de scouts vragen om mee te helpen, bijvoorbeeld bij het hergebruiken van de huidige dakpannen”. De mensen van Die Wiltgraeff weten, dat er veel geld nodig is, maar ook dat de kosten niet mogen drukken op de leden. De gemeente heeft inmiddels 65.000 euro startsubsidie toegezegd. IJs van Leijen van de stuurgroep: “De gemeente is heel positief over ons. Er is heel veel werk te doen, maar ook de vooruitzichten rond de financiën zien er hoopvol uit”. In de zomervakantie van 2023 zal met de sloop van het oude gebouw worden begonnen, terwijl alle scoutingactiviteiten gewoon doorgaan. De stichting Scouting Die Wiltgraeff is zoals gezegd de eigenaar van het clubgebouw. Ze verhuurt het gebouw aan de scouting. Elianne Rookmaaker: “Alles draait hier voor de volle honderd procent op vrijwilligers. We ervaren hier heel direct hoe het is om jongeren verantwoordelijkheid te geven. Het doet er toe wat je vindt en wat je doet. Nee, het is niet vrijblijvend, er wordt ook het een en ander van jóu verwacht!”.

advertentie
advertentie