Ook in de herfst is er veel te zien en te genieten op de Eng
Ook in de herfst is er veel te zien en te genieten op de Eng Herman Savenije

Informatie- en inspiratiebijeenkomst over Visie Wageningse Eng

Overig

WAGENINGEN De Eng is een van de mooiste plekjes in Wageningen waar heel veel mensen van genieten. Zowel het landschap en de natuur, als cultuurhistorie hebben bijzondere waarden. De Eng wordt niet voor niets de ‘Tuin van Wageningen’ genoemd, want deze kent veel verschillende gebruikers en eigenaren, die zowel beroepsmatig, als hobbymatig actief zijn.

In juni 2020 heeft de Gemeente Wageningen de Visie Wageningse Eng vastgesteld. Hierin vormen de bovengenoemde kernkwaliteiten het uitgangspunt en wordt beschreven hoe met deze kwaliteiten in de komende jaren om te gaan. 

De visie is tot stand gekomen met actieve participatie van eigenaren, gebruikers en andere betrokkenen, zoals bewoners, akkerbouwers, dierenhouders, volkstuinders, pluktuinhouders en kwekerijen. Dit heeft geleid tot inbreng van lokale, praktische kennis en ervaring, een breed draagvlak voor de visie en grote bereidheid om daar samen uitvoering aan te geven.

Door Corona zijn diverse zaken wat op de achtergrond geraakt en heeft niet iedereen meer even goed zicht op de huidige ontwikkelingen op de Eng. Om die reden houdt de Stichting Wageningse Eng (SWE) op zaterdag 26 november een bijeenkomst ter informatie en inspiratie. Naast (hernieuwde) aandacht voor de visie, hoopt de SWE vooral een impuls te geven aan de uitvoering daarvan en om nieuwe ideeën en initiatieven te stimuleren. 

Erik-Jan Bijlveld, wethouder Duurzaamheid en Klimaat, Groen en Landschap, zal vanuit de gemeente het gesprek aangaan over de stand van zaken, rol en prioriteiten van de gemeente. Arno Boon zal uiteenzetten wat de SWE doet en hoe zij haar rol vormgeeft. Ter illustratie en inspiratie zal vervolgens een aantal lopende initiatieven worden gepresenteerd die door de SWE en anderen al zijn opgepakt. De middag wordt besloten met een plenaire discussie over prioriteiten waarbij vooral de vraag centraal staat wat samen opgepakt kan worden en hoe dit vorm te geven.

De bijeenkomst vindt plaats in de oude korfbalkantine aan de Dolderstraat 88. De start is om 14.00 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie/thee) en duurt tot 16.00 uur. Daarna is er een borrel en gelegenheid tot napraten.

advertentie
advertentie