Leescoördinator Anita Smid (links) en directeur Monique Delno zijn zeer positief over de begeleiding van de Wageningse bibliotheek
Leescoördinator Anita Smid (links) en directeur Monique Delno zijn zeer positief over de begeleiding van de Wageningse bibliotheek Jan Boer

Prettig lezen op De Wereld

7 juni 2023 om 13:48 Overig

WAGENINGEN Bibliotheek, basisscholen en de gemeente zijn actief bezig om het lezen voor kinderen aantrekkelijk en uitdagend te maken, want er is tegenwoordig veel kritiek op de leesvaardigheid van kinderen en jongeren. Veel kinderen en jongeren komen niet meer tot een voldoende leesniveau met alle gevolgen van dien.

In Wageningen worden inmiddels deze groepen op een natuurlijke manier uitgedaagd om meer te lezen en beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Wageningse bibliotheek helpt de basisscholen om dit te bereiken met deskundige lees-/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. De ene na de andere Wageningse basisschool sluit zich hierbij aan en zoekt de samenwerking met de bibliotheek. Zo nu ook openbare basisschool De Wereld in de Nude. Een leesconsulent van de bblthk wordt erbij gevoegde als ondersteuner en een interne leescoördinator steekt er de handen uit de mouwen. Leerkracht Anita Smid is de leescoördinator op De Wereld: “Wij willen een talige school zijn met veel aandacht voor het lezen, dat willen we met ondersteuning van de bblthk uitbreiden”. Monique Delno, directeur van obs De Wereld, vertelt: “Lezen verbreedt je wereld. Wij hebben op school te maken met ruim vijfentwintig verschillende nationaliteiten. We weten dat veel van onze ouders de kinderen moeilijk kunnen helpen, omdat voor hen Nederlands als tweede taal al moeilijk genoeg is. We hopen nu mooie energie in het leesonderwijs te kunnen steken. Om lezen leuk te vinden moet je geraakt worden, daar willen we naar toe. Dat gaan we verder stimuleren met het creëren van een uitnodigende leesomgeving. We hebben het lezen hier goed in kaart gebracht. Speerpunt is om de kinderen een positieve leesbeleving mee te geven”. Leescoördinator Anita Smid is ervan overtuigd, dat de kinderen op deze manier de weg naar de bibliotheek makkelijker weten te vinden: “Ik ben zó blij met de inzet van de bibliotheek! Wat we nu al zien is, dat kinderen al steeds vaker vragen om te mogen lezen, de belangstelling is nu al vergroot. Het verrijkt ons ook, zo fijn dat we de kinderen dit mee kunnen geven. Als ze hier van school gaan hebben ze dan iets moois in hun rugzakje”. 

TACHTIG PROCENT Monique en Anita zijn goed te spreken over de inzet van de Wageningse bibliotheek in dit project: “Rik Breg en José Tammer van de bblthk hebben ons enorm gestimuleerd en zijn daar nog volop mee bezig. Het is zo waardevol om veel leeskilometers te maken, het liefst op een positieve, uitdagende manier. Het leren van een tweede taal is voor kinderen makkelijker dan voor volwassenen”. Het leesproces op obs De Wereld wordt gemonitord, zodat men weet waar alsnog zeilen bijgezet moeten worden. De (veelal buitenlandse) kinderen wordt gestimuleerd om hun eigen taal te gebruiken om het Nederlands te leren. Tachtig procent van de kinderen op De Wereld is van buitenlandse afkomst. Bij het leesonderwijs worden tweetalige boeken gebruikt.

Jan Boer
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie