Wageningen ligt op het kruispunt van vier soorten landschappen: het Binnenveld, de Uiterwaarden, de Eng en de Wageningse Berg.
Wageningen ligt op het kruispunt van vier soorten landschappen: het Binnenveld, de Uiterwaarden, de Eng en de Wageningse Berg. Johan Mulder

Kijk op de Wageningse Eng

2 mei 2023 om 22:21 Overig

WAGENINGEN Onder grote belangstelling hield Rik Eweg in de bblthk een laatste van vier lezingen over ‘De strijd om het Wageningse landschap’. In deze lezing werd de aandacht gericht op de Wageningse Eng.

Alle lezingen trokken veel toehoorders. Het toont aan dat er bij de Wageningse bevolking veel interesse en betrokkenheid bestaat bij het Wageningse landschap. Wageningen ligt op het kruispunt van vier soorten landschappen: het Binnenveld, de Uiterwaarden, de Eng en de Wageningse Berg. In de lezingenserie was er speciale aandacht voor de invloed van politiek, beleid en bestuur bij de ontwikkeling van de vier Wageningse landschappen.

Rik Eweg was acht jaar wethouder in Wageningen met onder andere landschap en natuur in zijn portefeuille. “Het landschap wordt gevormd door een continue strijd tussen overheid en gemeenschap”, stelde hij. “Dat was in de Middeleeuwen al zo.” Marken en Buurtschappen waren toen de bestuursorganen, die bepaalden hoe het land verdeeld werd en de grond gebruikt werd. Later kwamen daar onder meer onderhoud van wegen en watergangen bij. Maar ook publieke functies, zoals beheer en regeling van rechten.

In recentere tijden ontstonden op de Eng zorgen over bouwwerken, paardenschuren, schuttingen of schuurtjes voor het opbergen van tuingereedschap. Ze zouden de karakteristieke en beeldbepalende openheid van de Eng kunnen verstoren. “In de toekomst zal omgaan met waterschaarste ook een belangrijk beheerdoel worden”, voegde Eweg toe.

In 2010 ontstond een nieuwe overlegstructuur over het gebruik van de Eng. De Stichting Wageningse Eng wilde dat de taak van de gemeente en die van de Raad van Advies uit elkaar gehouden werden en pleegt overleg met gemeente en gebruikers. Er werd een visie uitgewerkt. Hoe moet de Eng er uit gaan zien en wat is de waarde van de Eng als de ‘Tuin van Wageningen’? De visie moet bijdragen aan behoud van de kernkwaliteiten van de Eng.

Het landelijk beleid zet in op gebiedsgericht werken. “De Eng is een voorloper van dit nieuwe beleid”, zei Eweg. “Overheid en gemeenschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Ecosysteemdiensten, waaronder voedselproductie, recreatie en uitloopgebied voor de stad, kunnen nieuwe verdienmodellen vormen. Dit vraagt om een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en doelen. De overheid stelt kaders en houdt toezicht. De gemeenschap (gebruikers en eigenaren) draagt verantwoordelijkheid voor gebruik en onderhoud van het gebied.”

De ecosysteemdiensten kunnen een belangrijke rol gaan spelen als toekomstige gebruikers van de Eng. Nieuwe functies en bestemmingen moeten bijdragen aan het behoud van de kernkwaliteiten, zoals die zijn vastgelegd in de Visie op de Wageningse Eng.

Johan Mulder
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie